Loading

DÜŞ KAPANI

Tüm Liste
DÜŞ KAPANI

DÜŞ KAPANI

26.04.2018-03.08.2018

BANU BİRECİKLİGİL - KADRİYE İNAL - NAZLI ERDEMİREL - ÖZGE YAĞCI

“Rüyalarımızı unuturuz çünkü bizim bastırdığımız istek ve dürtülerimizi içerir, bilincimizde onları hatırlamak istemeyiz.”

S. Freud

 

İnsanoğlunun yaşamının neredeyse üçte birini geçirdiği uyku ve rüyalar tarih boyunca ilgi çeken bir konu olmuştur. Freud ve onu izleyenlere göre rüyalar günlük yaşantımızda bastırdığımız duyguların, arzuların, dürtü ve isteklerin dışavurumunu sağlar.

Uykunun hızlı göz hareketleri (REM) döneminde geçmişin yalın, belirsiz ve çocuksu yöntemiyle günümüzün sahiciliğinin bir araya geldiği  zihinsel bir süreç gerçekleşir: Rüya…

Rüyalar esrarengiz, gizemli ve büyülüdürler. Ancak aynı zamanda hayatı yansıtan tecrübelerdir.

İnsanoğlu başlarda rüyalarını yorumlayarak ilahi güce ulaşmayı hedeflerken günümüze yaklaştıkça rüyaların altındaki gizemi anlamaya çalışarak iyileştirici gücünden faydalanmaya çalıştılar.

Bir Kızılderili inanışı olarak genellikle yatağın başına asılarak kabuslara engel olduğuna inanılan “düş kapanı” bireyin iyi ve güzel rüyalara erişmek için izlediği yegane yol oldu. Daire şeklinde yapılan, bebeklikten başlayarak tekrar bebekliğe yöneleceği düşüncesine dayandırılarak hayat çemberini temsil eden düş kapanı, kötü düşünceleri kovduğu gibi kabusları da kovarak iyi rüyaları zihnin uyumadığı gaflet durumuna davet ediyordu.

Sanatta da rüya ve bilinçaltı sanatsal yaratıcılığa her zaman esin kaynağı olmuştur. 19.yy da romantizm ve sembolizm akımlarının yanı sıra modern sanatta sürrealizm akımı bu kaynaktan yoğun bir şekilde yararlanmıştır. Başta Salvador Dali ve Chirico olmak üzere sürrealist sanatçılar görülen rüyayı en gerçek şekilde yansıtma çabasındaydılar.

Baş edemediğimiz istek, korku ve duygular rüyalar ile bir nebze açığa serilir. Böylece bilinçaltındaki gizli dürtülerden arınmış oluruz.

Çağdaş Türk Sanatının farklı disiplinlerde çalışan 4 genç sanatçısı; Banu Birecikligil, Kadriye İnal, Nazlı Erdemirel ve Özge Yağcı’nın eserlerinin yer aldığı “Düş Kapanı” ile bilinçaltından yola çıkarak rüya kavramı ve bu kavramın gündelik yaşamda kapladığı yeri irdeleniyor.